Město Litoměřice

 

            

        

             

 

Partneři
Kotva
Akadmie třetího věku
I - škola

iSkola.cz

 

 

Moodle

Moodle

 

 

Školní email

V příštích dnech vaříme
08.04.2020
Nezadáno
09.04.2020
Nezadáno
10.04.2020
Nezadáno

Nabídka pracovních pozic

 

 

 

 

 

 

Mapa webu

Akademie

Vloženo: 15.6.2015 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 5811x |

Akademie třetího věku je (A3V) středně těžká forma vzdělávání, kromě přednášek a diskusí se pořádají i různé aktivity osvětového a zájmového charakteru. Například exkurze, práce v zájmových kroužcích a tematické vycházky. Potvrzení o studijním programu se vydává na základě prezence.

 

Kdo se může kurzů účastnit?
Účast v kurzech Akademie třetího věku (A3V) má dvě podmínky -     musíte mít chuť studovat a dosáhli jste věku 50 let.Jak studium probíhá?

Kurzy jsou semestrální (délka studia je jeden semestr). Každých 14 dní se koná jedna přednáška s délkou trvání 90 minut. Celkem absolvujete 20 vyučovacích hodin. Jak se kurz ukončuje? 

Závěrem kurzu neskládáte žádnou zkoušku, nepíšete žádný test. Na konci kurzu dostáváte slavnostně osvědčení o jeho absolvování.

 

V rámci A3V nabízíme ve školním roce 2013/2014dvousemestrální vzdělávací kurzy


Angličtina pro začátečníky i středně pokročilé 
Rozumět anglicky už není problém. Pro všechny odhodlané začít nebo pokračovat ve svých vědomostech.

Vedoucí kurzů: Mgr. Klára Kuldová, Bc. Václav Šebánek

Frekvence: 2x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 800 Kč/ semestr

 

Základy práce s počítačem a internetem 
Kurz seznámí zájemce se základy práce s počítačem, s vyhledáváním informací na celosvětové síti internet a s komunikací prostřednictvím elektronické pošty.

Vedoucí kurzu: Ing. Karel Klatovský, Ing. Jiří Fišer

Frekvence: 2x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 800 Kč/ semestr

 

Kondiční cvičení pro seniory
cílem lekcí je zvýšení fyzické kondice, posílení ochabujících svalů a jejich protažení. Intenzita a náročnost cvičení bude přizpůsobena pro seniory nad 55 let. Aktivita kombinuje prvky dechových, protahovacích, mobilizačních a nenáročných posilovacích cviků.

Vedoucí kurzů: Mgr. Klára Kuldová

Frekvence: 4x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 800 Kč/ semestr

 

Práce s počítačem – zdokonalovací kurz  
Pro všechny, kteří už se seznámili se základy práce s počítačem a chtějí se dozvědět ještě něco navíc (Outlook, Word, Internet atd.)

Vedoucí kurzu: Ing. Karel Klatovský, Ing. Jiří Fišer

Frekvence: 2x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 800 Kč/ semestr

 

Toulky minulostí
Kurz zaměřený na seznámení se s minulostí od pravěku do současnosti. Součástí přednášek budou vycházky do historicky zajímavých míst regionu.

Vedoucí kurzu: Mgr. Bc. Miroslav Šantin

Frekvence: 2x měsíčně přednáška (90 minut), 2x za semestr vycházka (exkurze)

Cena kurzu: 800 Kč/ semestr, vycházka (exkurze) hrazeno individuálně

 

Psychologie – nová témata  
Kurz určený všem, kteří se zajímají o problematiku člověka očima psychologie. Přednášky se zaměřují se na vybraná témata ze základních psychologických disciplín a jsou doplněny vybranými tématy aplikovaných psychologických disciplín (např. psychohygiena pro každého, současné psychoterapeutické směry).

Vedoucí kurzu: Mgr. Bc. Anna Hrubá, Mgr. Jiří Olexa

Frekvence: 2x měsíčně přednáška (90 minut)

Cena kurzu: 800 Kč/ semestr

 

Kurz kresby a malby  
Kurz je zaměřen na základy kresby a malby, během kurzu jsou účastníci seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy, naučí se základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu.

Vedoucí kurzu: Mgr. BcA. Marek Rubec, Lenka Kahuda Klokočka

Frekvence: 2x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 1000 Kč/ semestr

 

Finanční gramotnost
Cílem kurzu je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro efektivní řešení finanční situace osob, které se ocitli v dluhové pasti. Kurz se věnuje jak finančním, tak právním otázkám a rozvoji finanční gramotnosti, nabízí i řadu preventivních opatření a praktických rad.

Vedoucí kurzu:  JUDr. Zdenka Jaklová, Ing. Milan Novotný, Iva Stejskalová Dis.

Frekvence: 2x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 600 Kč/ semestr

 

Environmentální kurz
Jednotlivé bloky kurzu budou věnovány problematice kontaminace životního prostředí včetně aktuální legislativy. V praktickém cvičení se účastníci naučí stanovení základních parametrů pitné vody pomocí moderních metod, využitelných i v domácnostech.

Vedoucí kurzu:  RNDr. Prachař Otakar CSc

Frekvence: 2x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 600 Kč/ semestr

 

Krásným v každém věku (nejen pro ženy) 
Kurz zaměřený na teoretické a praktické znalosti a dovednosti seznámí účestníky s péčí o vlasy a pleť v každém věku, účastníci se seznámí s přípravky pleťové, vlasové kosmetiky a v rámci praktických ukázek jim bude navržena optimální péče o vlasy a pleť.

Vedoucí kurzu: Veronika Tuhá, Hana Vostrovská, Lenka Tlustá

Frekvence: 4x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 1000 Kč/ semestr

 

Aranžování a floristika
cílem kurzu je osvojit si základní pravidla a principy vytváření aranžérských děl krok za krokem, teoretické a praktické zvládnutí základních floristických disciplín (úprava nádob, kytice, smuteční, adventní a vánoční floristika, dárková vazba). Důraz je kladen především na získání praktických zkušeností.

Vedoucí kurzu: Lucie Tolarová, Barbora Novotná

Frekvence: 1x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 800 Kč/ semestr

 

Rukodělný kurz – práce se dřevem
během rukodělného kurzu se účastníci seznámí a prakticky vyzkoušejí techniky práce se dřevem a naučí se základní truhlářské dovednosti.

Vedoucí kurzu: Libor Pokorný

Frekvence: 2x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 1000 Kč/ semestr

 

Rukodělný kurz – práce s textilem
během rukodělného kurzu se účastníci seznámí a prakticky vyzkoušejí techniky práce s textilem a naučí se základní krejčovské dovednosti.

Vedoucí kurzu: Iva Vobrová

Frekvence: 2x měsíčně (90 minut)

Cena kurzu: 800 Kč/ semestr