Město Litoměřice

 

            

        

             

 

Partneři
Kotva
Škola online

Moodle

Moodle

 

 

Školní email

Mapa webu

Maturitní a závěrečné zkoušky

Vloženo: 15.6.2015 | Autor: Radovan Šrejbr| Zobrazeno: 14719x |

Veškeré materiály k MATURITNÍ zkoušce naleznete zde.

Veškeré materiály k ZÁVĚREČNÉ zkoušce naleznete zde.

Na této stránce zjistíte veškeré informace týkající se maturitních a závěrečných zkoušek na naší škole. Dovolujeme si vás upozornit, že veškeré a aktuální informace ohledné nové maturity,  naleznete z důvodu častých změn na stránce www.novamaturita.cz, která je tomuto tématu přímo věnována.

Veškeré informace o připravované nové závěrečné zkoušce naleznete na stráncehttp://www.nuov.cz/nzz

 

Z čeho budu maturovat ?

Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

§ 78 Společná část maturitní zkoušky


§78 (1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem,

c) matematika,

d) občanský a společenskovědní základ,

e) informatika a

f) předměty stanovené prováděcím právním předpisem jako zkušební předměty pro nepovinné zkoušky.

 

§ 79 Profilová část maturitní zkoušky


§79 (1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.

 

§79 (2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.