Město Litoměřice

 

            

        

             

 

Partneři
Kotva
Škola online

Moodle

Moodle

 

 

Školní email

Nabídka pracovních pozic

Nabídka pracovních pozic (Velikost: neznámá)

Mapa webu

Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci školy

Vloženo: 13.6.2015 | Autor: Radovan Šrejbr| Zobrazeno: 12180x | Upravil: Radovan Šrejbr

Jméno Příjmení Funkce Kontakt
Mgr. Radek Šrejbr ředitel školy                                           radek.srejbr@ssamsltm.cz
Mgr. et Mgr. Ladislav Šrejbr ředitel společnosti ladislav.srejbr@ssamsltm.cz
     
Střední škola   info@ssamsltm.cz
Bc. Karolína Šrejbrová THP - SŠ karolina.srejbrova@ssamsltm.cz
RNDr. Otakar Prachař, CSc. učitel  otakar.prachar@ssamsltm.cz
Mgr. Vladimír Polesný učitel vladimir.polesny@ssamsltm.cz
Ing. Martina Blašková učitelka, metodik primární prevence martina.blaskova@ssamsltm.cz
Ing. Josef Pokorný učitel josef.pokorny@ssamsltm.cz
Mgr. Irena Koldová učitelka irena.koldova@ssamsltm.cz
Ing. Petr Chamrád učitel petr.chamrad@ssamsltm.cz
Mgr. Michal Špadrna učitel michal.spadrna@ssamsltm.cz
Ing. Jana Žižková učitelka  jana.zizkova@ssamsltm.cz
JUDr. Petr Rambousek učitel  petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz
Mgr. Kvetoslava Kyselová učitelka kvetoslava.kyselova@ssamsltm.cz
Mgr. Kateřina Ledvinová učitelka, koordinátor MZk  katerina.ledvinova@ssamsltm.cz
Mgr. Jana Pazderková učitelka, výchovný poradce jana.pazderkova@ssamsltm.cz
Bc. Michala Votápková učitelka michala.votapkova@ssamsltm.cz
Veronika Vašutová učitelka veronika.vasutova@ssamsltm.cz
Bc. Barbora Novotná učitelka, koordinátor ŠVP barbora.novotna@ssamsltm.cz
Bc. Zdeněk Hrom učitel zdenek.hrom@ssamsltm.cz
Libor Pokorný učitel  libor.pokorny@ssamsltm.cz
Zuzana Pocnerová učitelka  zuzana.pocnerova@ssamsltm.cz
Lucie Chourová učitelka lucie.chourova@ssamsltm.cz
Veronika Tuhá učitelka, koordinátor ZZk veronika.tuha@ssamsltm.cz
     
Mateřská škola   ms@ssamsltm.cz
Bc. Ingrid Petříčková učitelka MŠ ingrid.petrickova@ssamsltm.cz
Bc. Monika Seidlová vedoucí učitelka MŠ monika.seidlova@ssamsltm.cz
Dana Vavrušková učitelka MŠ ---
Alena Fišerová učitelka MŠ ---
Jana Wokurková asistent pedagoga ---
Gabriela Němcová uklízečka ---
Marie Hezcková kuchařka ---
     
Ostatní nepedagogičtí zaměstnanci    
Miroslav Bulant školník, údržbář, BOZ, PO ---
Kateřina Krucká uklízečka ---
Alena Hervertová uklízečka ---
Renata Šiborová uklízečka ---