Město Litoměřice

 

            

        

             

 

Partneři
Kotva
Škola online

Moodle

Moodle

 

 

Školní email

Mapa webu

Výchovný poradce školy

Vloženo: 25.6.2015 | Autor: Radovan Šrejbr| Zobrazeno: 10207x | Upravil: Radovan Šrejbr
Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění naše škola nabízí služby výchovného poradce.

Výchovný poradce školy: Mgr. Jana Pazderková

kontakt: jana.pazderkova@ssamsltm.cz  

     Činnost výchovného poradce vykonává Mgr. Jana Pazderková. Žáci naší školy, i zákonní zástupci žáků školy, se na ni mohou obracet se žádostmi o radu a pomoc každé pondělí 11,55-12,40 a úterý 13,40-14,25., v případě delšího jednání doporučujeme schůzku si předem domluvit. Po domluvě je možnost sjednání individuální konzultace

     

     Výchovný poradce se v rámci výchovné a poradenské činnosti zaměřuje na tyto tři oblasti:

 

1. Studijní poradenství

 • Adaptace žáků prvních ročníků při přechodu ze základního vzdělávání na střední školu
 • Péče o žáky se specifickými poruchami učení – evidence, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a se speciálními poradenskými centry, v opodstatněných případech vypracování individuálního vzdělávacího plánu
 • Péče o žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
 • Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním
 • Péče o žáky nadané a mimořádně nadané
 • Péče o žáky cizince a o žáky z jiného sociokulturního prostředí
 • Pomoc žákům se studijními problémy – ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a odborného výcviku
 • Práce se žáky s nedostatečnými studijními návyky

 

2. Výchovné poradenství

 • Pomoc žákům při osobnostních potížích a při potížích v rodině, předání žáka do odborné péče
 • Poskytování návrhů a doporučení v oblasti výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na osobnostní rozvoj člověka, zajišťování přednášek a výchovně vzdělávacích akcí
 • Spolupráce s Policií ČR
 • Níže naleznete odkaz na webové stránky s informacemi o mobilní aplikaci "Nepanikař". Aplikace je zdarma ke stažení a poskytne rychlou první psychologickou pomoc.

  Aplikace obsahuje sedm základních modulů:

  • deprese,
  • úzkost/panika,
  • sebepoškozování,
  • myšlenky na sebevraždu,
  • moje záznamy,
  • poruchy příjmu potravy
  • a kontakty na odbornou pomoc.

  Odkaz na webové stránky aplikace zde.

 

3. Kariérové poradenství

 • Činnosti zaměřené na uchazeče o vzdělávání na naší škole - zajištění dnů otevřených dveří, zajištění účasti naší školy na veletrzích vzdělávání, spolupráce se základními školami, komunikace s uchazeči o studium na naší škole a s jejich zákonnými zástupci
 • Poskytování vzdělávací, poradenské a informační podpory volbě vhodné vzdělávací cesty a pozdějšímu uplatnění na trhu práce – volba oboru, přihlášky ke studiu na SŠ, VOŠ, VŠ
 • Komunikace s potenciálními zaměstnavateli, zajištění exkurzí do firem, spolupráce se zařízeními pro předškolní a mimoškolní výchovu
 • Sledování a analýza uplatnění absolventů školy na trhu práce