Město Litoměřice

 

            

        

             

 

Partneři
Kotva
Škola online

Moodle

Moodle

 

 

Školní email

Mapa webu

Tonda Obal

Tonda Obal nám pomáhá třídit odpad.

Již v roce 2017 se naše škola zapojila do projektu společnosti EKO-KOM, a.s. Tonda Obal, který pomáhá školám s osvětou žáků v třídení obalů a důležitosti zodpovědného chování vůči našemu životnímu prostředí.

Tonda Obal nám pomáhá s tříděním odpadu tím, že nám zdarma poskytuje kartonové popelnice na tříděný odpad, společně s informačními letáky a prospekty.

Tyto kontejnery na třídění odpadu naleznete umístěné všude v prostorách naší školy.

 

Objem tříděného odpadu neustále roste a dle webu projektu, Tonda Obal, třídí odpad již 73% obyvatel České republiky. Doporučujem všem navštítit webové stránky www.tonda-obal.cz kde naleznete spoustu užitečných informací k problematice třídění odpadu.

 

Věříme, že obliba třídění odpadu nadále poroste a procento obyvatel naší republiky, kteří třídí odpad, se bude nadále blížit 100%.